laktoza

Laktoza jednowodna, inaczej cukier mleczy to organiczny związek chemiczny, zbudowany z dwóch cukrów prostych - glukozy i galaktozy. Laktoza jest przyswajana przez organizm po rozłożeniu jej do cukrów prostych. Większość ssaków wytwarza laktozę w gruczołach mlecznych. Mleko krowie, kozie i...