POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z dniem 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nazywane popularnie RODO lub GDPR.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem naszego sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres korespondencyjny,
 • adres IP.

Sesje zakupów i połączenia z kontem klienta są szyfrowane aby zapewnić pełną wygodę i bezpieczeństwo transakcji.

CEL PRZETWARZANIA:

W zależności od tego, z czego skorzystasz jako nasz klient, może to być:

 • utworzenie konta w celu realizacji zamówienia,
 • marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter,
 • przesyłanie newslettera

PODSTAWA PRZETWARZANIA:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w naszym sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

PODANIE DANYCH:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

BRAK ZGODY NA PODANIE DANYCH MOŻE SKUTKOWAĆ:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brakiem możliwości zarejestrowania się w naszym sklepie,
 • brakiem możliwości korzystania z usług naszego sklepu,
 • brakiem możliwości dokonania zakupów w naszym sklepie,
 • brakiem możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w naszym sklepie;

MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA ZGODY:

 • w każdej chwili.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:
  • w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego,
  • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
 • podmiot realizujący dostawę towarów,
 • dostawca płatności,
 • biuro księgowe,
 • hostingodawca,
 • podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu,
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne,
 • podmiot zapewniający system mailingowy,
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

PROFILOWANIE

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

COOKIES

Nasz sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji naszego sklepu,
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W naszym sklepie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznym,
 • marketingowym,
 • udostępniania funkcji Sklepu.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Granat Sp. z o. o., NIP: 6472571492, KRS: 0000554764, ul. Jesionowa 22g, 44-360 Lubomia, e-mail: info@kofeina-sklep.pl

WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować  za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@kofeina-sklep.pl