Regulamin

Regulamin zakupów

Właścicielem sklepu internetowego http://kofeina-sklep.pl jest firma:

Granat Sp. z o. o.
ul. Jesionowa 22g,
44-360 Lubomia
NIP: 6472571492
KRS: 0000554764
Sąd Rejonowy  w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 30 000 PLN.

 1. Sklep Internetowy kofeina-sklep.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://kofeina-sklep.pl.
 2. Zakupów w Sklepie Internetowym kofeina-sklep.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Przesyłki realizowane są wyłacznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Minimalna wartość zamówienia w Sklepie Internetowym kofeina-sklep.pl wynosi 50zł.
 5. W przypadku podania w zamówieniu danych osobowych budzących wątpliwość co do ich autentyczności, Sklep Internetowy kofeina-sklep.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia.
 6. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 7 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.
 7. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym kofeina-sklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 8. Prezentowane na stronie internetowej opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego kofeina-sklep.pl.
 9. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym kofeina-sklep.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 10. Zamówienia zagraniczne realizowane są wyłącznie dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej.
 11. Produkty umieszczone w kategorii „Promocja” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów, bądź do końca obowiązywania promocji, w zależności co nastąpi szybciej.

Odbiór zamówień

 1. Odbiór zamówionego towaru możliwy jest za pośrednictwem systemu firmy Inpost - Paczkomaty 24/7, bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu na stronie Koszty dostawy.

Płatności

 1. Możliwe są następujące formy płatności oferowane przez serwis TPAY.COM (transferuj.pl):
  - Przelew24, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Eurobank płatność online, Crédit Agricole przelew online, Bank Pekao SA, mTransfer, Płacę z Inteligo, Pay Way Toyota Bank, Przelewy Getin Bank,T-Mobile Usługi Bankowe, Volkswagen Bank Polska SA, Płacę z Citi Handlowy, Raiffeisen Polbank, Płacę z PLUS BANK,Płacę z iPKO, BNP Paribas Bank, MeritumBank Przelew, PBSBank, Płać z BOŚ,Płacę z IdeaBank, Skok, mBank, DNB NORD Polska S.A.,IKO,Deutsche Bank, SGB-Bank, Pocztowy24, neoBANK, Bank BPS, Bank BGŻ, Przelew z BPH,BIZ Bank.

  Uwaga: Płatności realizowane przez system Transferuj są możliwe dopiero po złożeniu zamówienia.
  Reklamacje odnośnie systemu płatności Transferuj należy składać klikając w link:

       https://tpay.com/kontakt/formularz-kontaktowy

 1. Przelew oraz płatność kartą kredytową za pośrednictwem PayPal.
 2. Płatność przy odbiorze, kurierowi firmy Geis Parcel PL.

Czas realizacji

 1. Przy każdym produkcie podajemy maksymalny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile czasu zazwyczaj upływa od momentu zaksięgowania należności za zamówienie, do chwili realizacji zamówienia. Przez realizację zamówienia rozumie się nadanie przesyłki. Wszystkie terminy obowiązują w dniach roboczych.
 2. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na Naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia.
 3. W przypadku anulowania zamówienia / braku produktu w zamówieniu / braku produktu do zamówienia, zwrot należności na konto klienta następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu wystąpienia danej sytuacji.

Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie informacje odnośnie reklamowanych towarów należy przesyłać drogą elektroniczną, na adres: info@kofeina-sklep.pl
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsumentów (Dz.U.z 2000 r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, z zachowaniem restrykcji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 3. Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. z 2008r. Nr 60, poz. 374) istnieje możliwość zwrotu produktu leczniczego w ciągu 10 dni.
 4. Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do sklepu wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2011r. Prawo Farmaceutyczne(t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami).
 5. Zwracany w trybie określonym w pkt. 3 towar powinien być dostarczony (odesłany) do Sklepu w stanie niezmienionym (bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne). Zwrot należności za zwrócone towary, nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Państwa konto bankowe.
 6. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Klient traci uprawnienia określone w wyżej wymienionej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 7. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać.
 8. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 9. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu Internetowego kofeina-sklep.pl. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 10. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.
 11. Zwracany w tym trybie produkt oraz akcesoria muszą być nieuszkodzone. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić opłaconą cenę. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 12. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.
 13. Zespół Sklepu Internetowego kofeina-sklep.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i skład umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i skład produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 14. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.